Doorwerken van een Yoga-Sutra

Een van de fundamentele geschriften over yoga zijn de Yoga Sutra's uit de 2e eeuw voor Christus. De sutra's beschrijven de ervaring en het doel van yoga, vooral die van de houdingen, in het licht van het oneindige.
Een yoga sutra, uitgewerkt tot de eenvoud van een 'stap'  in de yogacursus hart-s-tocht, wordt in deze yogales verder uitgewerkt, samengevat en verkrijgt zo doorwerking. Mede door het inbrengen van korte meditatieve oefeningen kan de ervaring van de yogahoudingen zich verdiepen.

Deze cursus sluit direct aan bij de yogacursus 'hart-s-tocht'. Deelnemers van die cursus worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Maar ze is zeker ook geschikt voor diegenen die reeds enige jaren ervaring hebben met yoga.

Zie verder onder 'Praktische informatie'